golf

Lukk [X]

Spillemåter
Spillemåtene er singlespill, parspill og lagspill. 
I single utgjør en spiller en side.

I parspill danner to spillere side og spiller enten én felles ball eller hver sin ball.
 
I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.

I lagspill kan det også være både single- og parspill, f. eks. Lag-NM/Seriesystemet. 


Spilleformer
Best-ball
Én spiller mot den beste ballen til to eller tre spillere (Regel 30).

Bogey, Par og Stableford
Former for slagspillkonkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull (Regel 32).

Eclectic
Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

Four-ball
To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller (Regel 30 og 31).

Four-ball beste og dårligste (”High and low”)
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes dårligste ball spiller om ett poeng.

Four-ball besteball og sammenlagt
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ett poeng.

Four-ball sammenlagt
To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.

Foursome
To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagstedet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29).

Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.

Irish Greensome
Variant av greensome hvor begge spillere slår ut fra utslagsstedet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre.

Københavner
Slagspillkonkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p., den nest beste 2 p. og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1. Hvis to er best og en dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.

Nassau
Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.

Pro Am
Lagspill hvor laget vanligvis består av én profesjonell spiller og de øvrige er amatører. Pro Am kan spilles med ulike spillemåter

Scramble
Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha to, tre eller fire tellende utslag. Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.

Slaggolf
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Slagspillkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må fullføres/hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

Snorkonkurranse
Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren intet spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett om han har forbrukt snoren eller ikke. Snorkonkurranse kan også brukes i lagkonkurranse, anbefalt med en reduksjon av lagets samlede spillehandicap.

Three-ball
Tre spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser (Regel 30).

Threesome
Én spiller spiller alene mot to spillere og hver side spiller én ball (Regel 29).

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4695 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
E-post

Webdesign © 2013-2020 av Web Norge