Klubben

Personvern

Kristiansand Golfklubb er behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon
KGK er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kristiansand Golfklubb – «KGK»
Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
 
Org.nr.: 985 855 943
Telefon: 488 96 721
Daglig leder: Cato Benham Tlf. 416 28 208
E-post: klubb@kristiansandgk.no
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i KGK.

Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i KGK hvilket omfatter:
 • KGK sine aktiviteter i klubben og i klubbhuset
 • Klubbrelaterte nyhetsbrev via mail
 • Administrasjon av adgang til spill på banen
 • Registrering av score
 • Registrering av handicap
 • Turneringsplanlegging og -avvikling
 • Administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov
 • Oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
 • Avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
 • Administrasjon av introduksjonskort
 • Registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på golfforbundet.no
 • Utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben
 • Oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • Opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • Hvis du som frivillig er med i noen av klubbens utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg
Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av person-opplysningslovens § 8 a, idet de behandles for å kunne oppfylle avtalen mellom deg og klubben om et medlemskap i KGK.

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori,kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuell tidligere golfklubb, golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon, politiattester og lignende.

Deling av dine personopplysninger
Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:
 • GolfBox
 • Internt økonomisystem for fakturering av varer etc..
 • Sendregning.no – KGK sitt fakturaprogram for kontingent og skapleie
 • Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5
 • Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av golfens interesser og utvikling
Hvor får vi dine personopplysninger fra?
Personopplysninger som behandles av KGK innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettenssentrale database (Golfbox/Min idrett/SportsAdmin).

Lagring av dine personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil 3 år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker, f. eks. så er det behov for å lagre din handicapinformasjon ved evt. gjeninnmeldelse i klubben, eller innmeldelse i en annen klubb. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheter
Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.

Innsyn i egne personopplysninger
Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Sletting av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i KGK.
 • Greenfeespillere
  Vi behandler personopplysninger i form av: registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse samt golfrelevante opplysninger som golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon etc..
   
 • Andre gjester
  Andre gjester omfatter personer som ikke er medlem av klubben, men som er på besøk en eller flere dager i klubben. For eksempel deltagere i treningsleire, skolebesøk, besøkende ved sponsorarrangementer, åpen dag mv.
Vi behandler personopplysninger i form av: kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse og.

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Revidering av personvernerklæringen
Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.

Kristiansand Golfklubb.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her