Banen

Lokale regler

Revidert: 26. april 2023

Her finner du lokale regler i: PDF format

Banens grenser (A-1)
Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser.

Klargjøre grense når vegg, vei eller en annen gjenstand definerer banens grense. (A-2)
Banesiden til vegg ved green venstre side på hull 9/18 definerer banens grense. En ball er utenfor banen når den er i ro på den andre siden av enhver vegg som definerer banens grense.             

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
 • Ved spill av hull 1/10 er hull 7/16 utenfor banen.
 • Ved spill av hull 6/15 er hull 1/10 utenfor banen.
 • Ved spill av hull 7/16 er hull 4/13 utenfor banen.
Grensene er definert med hvite staker. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 1/10,6/15 og 7/16. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde (B-2)
Hvis en spillers ball er i et straffeområde, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i et straffeområde selv om den ikke er funnet, kan spilleren ta fritak ved å bruke en av mulighetene i regel 17.1d, hver med ett straffeslag. Eller, hvis ballen sist krysset grensen til det røde straffeområdet på ved spill av hull 7/16 har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball på motsatt side av straffeområdet:
 • Referansepunkt: Det anslåtte punktet på motsatt side av straffeområdet som er like langt fra hullet som det anslåtte punktet der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til det røde straffeområdet. Slik at en rett linje mellom disse to anslåtte punktene ikke krysser hverandre utenfor straffeområdet.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: To køllelengder, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
- Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og - Kan være i hvilket som helst område på banen unntatt det samme straffeområdet, men - Hvis flere enn ett område på banen er innenfor to køllelengder fra referansepunktet, må ballen komme til ro i fritaksområdet i det samme område på banen som ballen først berører når droppet i fritaksområdet.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3)
Hvis en spiller ikke vet om deres ball er i straffeområdet hull 1/10,2/11,4/13,7/16, kan spilleren spille en provisorisk ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:
Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 17.1d(1)), fritak i flagglinjen (se regel 17.1d(2)) eller, hvis det er et rødt straffeområde, sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)). Hvis en droppesone er tilgjengelig for dette straffeområdet (se mal lokal regel E-1), kan spilleren også bruke den fritaksmuligheten.

Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan de ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen.

I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt, gjelder regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:
 • Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å: Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den provisoriske ballen ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må spilles.
 • Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.
Droppesoner (E-1)
Hvis en spillers ball er i straffeområdet hull 3 inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i det straffeområdet, selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:
 • Spilleren kan ta fritak etter regel 17.1, eller
 • Som en ekstra mulighet, kan spilleren droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen på matten merket med DZ, som er til høyre rett før broen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
Spilleforbudområde (E-8)
Områder på banen definert av med blå staker med hvit topp, er et spilleforbudområde som behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområde må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff luftledning, mast, støttewire eller stopler under spillet av hull 1/10, må spilleren slå slaget på nytt ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra punktet der det slaget ble slått fra (se regel 14.6). Hvis spilleren slår slaget på nytt, men gjør det fra et feil sted, får spilleren den generelle straffen etter regel 14.7. Hvis spilleren ikke slår slaget på nytt, får spilleren den generelle straffen og slaget teller, men spilleren har ikke slått fra et feil sted.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (F-1, F-9, F-11)
 • Grunn under reparasjon (GUR)
 • Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 • Steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.
Integrerte gjenstander
 • Kunstige vegger og påler i straffeområder.
 • Ledninger og andre gjenstander festet til trær.
Grunn under reparasjon (GUR)
(a) Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
(b) Nysådde felter.
(c) Maurtuer i generelt område.
(d) Steiner / fjell i dagen eller jordfaste røtter i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
(e) Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
(f) Steinfylte dreneringsgrøfter.
(g) Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Det er ikke tillatt å flytte steiner fra gjerdene

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene d, e, f og g.

Uflyttbare hindringer
 • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 • Anvisningsskilt
Alle veier og stier er hindringer (F-17)
Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKALE REGEL
 • Matchspill – Tap av hull
 • Slagspill – Generell straff. (2 straffeslag)
Avstandsangivelser
Avstander på denne banen er målt til midten av putting greenen

Spilletempo (Regel 5.6) (K-8)
Når det er mulig for en spiller å slå et slag. Fra det tidspunkt det anses at han eller hun kunne ha kommet frem til sin ball, har spilleren:
 • 60 sekunder på å slå slaget når han eller hun ikke anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag.
 • 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag.
En spiller som overskrider noen av tidsgrensene har brutt den lokale regelen.

Straff for brudd på lokal regel under samme runde:
 • Første brudd – Advarsel
 • Andre brudd – Ett straffeslag
 • Tredje brudd – Generell straff
 • Fjerde brudd – Diskvalifikasjon
Anmerkninger:
1)    En spiller har hatt tid til å forberede sitt slag om det anses av en dommer eller representant for Komiteen at han eller hun burde ha kommet frem til sin ball:
a.     Mens en annen spiller i samme gruppe forbereder sitt slag og skal slå sitt slag før spilleren, eller
b.    Mens gruppen foran spillerens gruppe er innenfor rekkevidde for spillerens planlagte slag.
2)    Det er mulig å slå et slag når:
a.     Gruppen foran spillerens gruppe er utenfor rekkevidde for spillerens planlagte slag, eller
b.    Spillerens gruppe ikke har en regelsituasjon eller ikke venter på en dommer, eller
c.     Spilleren ikke behøver å vente på spillere på nærliggende hull.
3)    Tidtaking kan gjøres uten at spillerne informeres om det.
4)    Tidtaking gjøres ikke på et hull der en match skal avgjøres. - Spilleren bør informeres om advarsel/straffeslag så snart omstendighetene tillater det.

Scorekort ansvar (L1)
Regel 3.3b(2) er modifisert på følgende måte:

Hvis en spiller innleverer et scorekort uten at hullscorene er signert for av enten spilleren, markøren eller begge, får spilleren den generelle straffen (to straffeslag). Straffen legges til på det siste hullet på spillerens runde.

Ballplassering (E-3) - (Gjelder kun hvis bestemt av turnerings ledelsen / komite eller banemannskap)
Når noen del av en spillers ball berører en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

Referansepunkt:
Punktet til den opprinnelige ballen.
Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet:
Én køllelengde, fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet
 • Må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere en ball tilbake etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Men, med det formål å bruke regel 14.2e – spilleren har bare valgt punktet hvor ballen skal plasseres når ballen har blitt lagt ned, og spilleren har sluppet ballen med den hensikt at den ballen skal være i spill.
Etter at en ball har blitt plassert og er i spill etter denne lokale regelen, hvis spilleren deretter fortsetter etter en annen regel som gir fritak, kan denne lokale regelen bli brukt på nytt.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her