golf

Lukk [X]

Lokale regler Hoved- og korthullsbane

HOVEDBANEN

Regel 27-1 Utenfor banen
Banens grenser, Out-of-Bounds, er merket med hvite staker.

  • Hvite staker mellom hull 1 og 7, gjelder for spill på hull 1.
  • Hvite staker mellom hull 4 og 7, gjelder for spill på hull 7.
  • Ved spill på andre hull er disse stakene uflyttbare hindringer.

Regel 26-1 Vannhindre – Sidevannshindre
Umerkede vannhindre, anses som sidevannshindre. Regel 26-1c

Dersom det er tvil hvorvidt en ball er i eller mistet i vannhinderet (på hull 1,2,4,7), kan spilleren spille en provisorisk ball etter et av gjeldende alternativer i regel 26-1: (side 151)

  1. Hvis den opprinnelige ballen blir funnet utenfor vannhinderet, må spilleren fortsette å spille på den.
  2. Hvis den opprinnelige ballen blir funnet i vannhinderet, kan spilleren enten spille den opprinnelige ballen, eller fortsette med den provisoriske ballen etter regel 26-1.
  3. Hvis den opprinnelige ballen ikke blir funnet eller identifisert innen fem minutters leting, må spilleren fortsette med den provisoriske ballen

Ved bruk av dropp for sidevannshinder ved spill av hull 3 skal droppesone benyttes.   Ballen kan da plasseres

Regel 25-1b (i) Grunn under reparasjon
Det gis fri dropp fra jordfaste steiner, stokker og røtter, samt ny sådde felter på områder som er klippet som fairway eller kortere, på spillefeltet. Det gis fri dropp fra steinfylte dreneringsgrøfter, på spillefeltet.
Maurtuer defineres som grunn under reparasjon.
Nysådde felter og blomsterbed anses som grunn under reparasjon med spilleforbund. Fritak MÅ tas.

Regel 25-2 Plugget ball
Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2, utvides til å gjelde hele spillefeltet - unntatt bunkere og hindere.

Regel 24-1 Flyttbare hindringer
Steiner i bunker er flyttbare hindringer.

Regel 24-2 Uflyttbare hindringer
150 og 100 meters staker og alle benker er uflyttbare hindringer.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKALE REGEL:
Matchspill – Tap av hull
Slagspill – To slag.

*Hvis spilleren pådrar seg den generelle straffen for brudd på denne regelen, ilegges ingen tilleggsstraff etter denne lokale regelen.

Regel 14-3 Utstyr for avstandsmåling
For alt spill på denne banen kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.

Anmerkning:
Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3

  • Matchspill – Tap av hull
  • Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.

Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.

 

LOKALE BESTEMMELSER:
Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Det er ikke tillatt å flytte steiner fra gjerdene

Avstandsangivelse:
Avstander på denne banen er målt til midten av putting greenen

Luftledning
Hvis en ball treffer luftledningen på hull 1, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ny ball, uten straff fra utslagsstedet. Ballen kan pegges opp. Se regel 20-5.

Ved bruk av ballplassering
En ball som ligger på et kortklippet område på spillefeltet, kan løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et sted innenfor en køllelengde og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i et hinder og ikke på en putting green.

En spiller kan bare flytte sin ball én gang og den er i spill når den er plassert (regel 20-4).

Hvis ballen ikke blir liggende på stedet den er plassert, gjelder regel 20-3d. Hvis ballen blir liggende på stedet den er plassert og senere flytter seg, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger, med mindre bestemmelsene i en annen regel gjelder.

Hvis spilleren unnlater å markere ballens posisjon før den løftes, eller flytter ballen på en annen måte, som for eksempel å rulle den med en kølle, pådrar han seg en straff på ett slag.

Anmerkning
”Kortklippet” område betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, klippet i fairwayhøyde eller kortere.


Modifisert unntak til regel 6-6d (ny 1. januar 2018)
Unntak: Hvis en konkurrent leverer en score på noe hull lavere enn faktisk brukt fordi han har unnlatt å inkludere ett eller flere straffeslag som, før han leverer sitt scorekort, ikke visste at han hadde pådratt seg, blir han ikke diskvalifisert. I slike tilfeller pådrar konkurrenten seg straffen bestemt i den gjeldende regelen, men det er ingen tilleggsstraff for brudd på regel 6-6d. Dette unntaket gjelder ikke når den gjeldende regelen er diskvalifikasjon fra konkurransen.

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.

Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.

Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.

KORTHULLSBANEN
Banens grenser - Out-of-Bounds er merket med hvite staker.

Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1

Fri dropp - Det gis fri dropp fra jordfaste steiner, stokker og røtter, samt nysådde felter på områder som er klippet som fairway eller lavere. Regel 25-1b(i)

Det gis fri dropp fra steinfylte dreneringsgrøfter på hele spillefeltet. Regel 25-1b(i)

Maurtuer defineres som grunn under reparasjon med spilleforbud. Fritak MÅ tas. Regel 25-1b(i)

Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Det er ikke anledning til å flytte noen steiner fra steingjerdene.

Alle umerkede vannhindre spilles som sidevannhinder. Regel 26-1

Ellers gjelder NGF`s anbefalte lokale regler.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4639 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
Webdesign © 2013-2018 av Web Norge