golf

Lukk [X]

Banens grenser (A-1)
Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Hull 1 - Hvite staker mellom hull 1 og 7 gjelder for hull 1
Hull 7 - Hvite staker mellom hull 4 og 7 gjelder for hull 7

Grensene er definert med hvite staker. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 1 og 7. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde (B-2)
Under spill av hull 7. Når en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet som grenser mot hull 4, har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3)
Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 1,2,4,7, kan spilleren spille en provisorisk ball.

Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet under spill av hull 3, ved tillegg av ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen til høyre rett før broen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Spilleforbudområder (E-8)
Området definert av blå staker med hvit topper et spilleforbudområde. Fritak uten straff må tas etter regel 16.1f.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Forslag lokal regel E-11 gjelder for en ball som treffer en luftledning eller tilhørende stolpe på hull 1. Slaget må annulleres og spilles på nytt.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (F-1, F-9, F-11)
Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 • Nysådde felter.
 • Maurtuer i generelt område.
 • Steiner / fjell i dagen eller jordfaste røtter i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene d, e og f.

Uflyttbare hindringer

 • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 • Anvisningsskilt.
 • Reklameskilt

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKALE REGEL:
Matchspill – Tap av hull
Slagspill – Generell straff.(2 straffeslag)

 

LOKALE BESTEMMELSER

Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Det er ikke tillatt å flytte steiner fra gjerdene

Spilletempo (Regel 5.6) (K-8) - (Gjelder kun hvis bestemt av turneringsledelsen)
Når det er mulig for en spiller å slå et slag. Fra det tidspunkt det anses at han eller hun kunne ha kommet frem til sin ball, har spilleren:

 • 60 sekunder på å slå slaget når han eller hun ikke anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag.
 • 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag.

En spiller som overskrider noen av tidsgrensene har brutt den lokale regelen.

Straff for brudd på lokal regel under samme runde:

Første brudd:   Advarsel
Andre brudd:  Ett straffeslag
Tredje brudd:  Generell straff
Fjerde brudd:  Diskvalifikasjon

Avstandsangivelser
Avstander på denne banen er målt til midten av putting greenen

Ballplassering (E-3) Gjelder kun hvis bestemt av turnerings ledelsen eller banemannskap
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.

Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: en køllelengde, men med følgende begrensninger:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet
 • Må være i det generelle området.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2(b) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4695 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
E-post

Webdesign © 2013-2020 av Web Norge