golf

Lukk [X]

Generelle turneringsbestemmelser

For all turneringsvirksomhet gjelder:
- Golfreglene
- NGFs handicapbestemmelser
- Regler for amatørstatus
- NIFs bestemmelser om doping
- NIFs straffebestemmelser
- NIFs bestemmelser om barneidrett
- Lokale regler
 
Turneringsledelse:
Turneringsutvalget utpeker en ansvarlig turneringsleder til hver turnering. Terminliste med ansvarlig turneringsleder blir oppslått på klubbens oppslagstavle og på klubbens hjemmeside. Den ansvarlige turneringslederen avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringsutvalget blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.
 
Allmenne turneringsbestemmelser
 
Påmelding til turneringene:
Påmelding skjer gjennom Golfbox. Påmelding kan også gjøres ved henvendelse til turneringsleder eller proshop som legger inn påmelding via Golfbox.
 
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist for hver enkelt turnering er angitt i Golfbox under bestemmelser og praktiske opplysninger. For turneringer som spilles lørdag eller søndag er påmeldingsfristen kl.17.00 torsdagen før turneringsdag.
Spiller som er påmeldt ved fristens utløp er forpliktet til å betale startkontingenten.
Det gis ingen mulighet til etteranmeldelser.
Om en spiller på deltakerlisten melder seg av eller ikke møter opp gis plassen videre til den som er satt opp som nr.1 på evt. venteliste osv.
 
Startlister:
Startlisten blir generert og offentliggjort av turneringsleder så snart som mulig etter at påmeldingsfristen har gått ut, senest kl.20 dagen før turneringen.
 
Startkontingent:
Kr. 50,-   (alle juniorer, opptil 19år)
Kr. 100,- (klubbmedlem voksen, fra 20år og oppover)
Kr. 300,- (ikke klubbmedlem, voksen, inkl. greenfee)
 
Registrering og betaling:
Skal skje senest 30 minutter før start.
For sent oppmøte fører til diskvalifikasjon og anses som manglende oppmøte (NS).
 
Avmelding:
Avmelding skal skje før påmeldingsfristen går ut.
Avmelding (med gyldig grunn) som skjer etter påmeldingsfristen gått ut gjøres kun til turneringsleder så snart deltaker vet at han/hun ikke kan delta. Gyldig grunn avgjøres av turneringsleder.
Manglende oppmøte (NS) medfører betaling av startkontingenten og startnekt i klubbturneringene frem til skyldig startkontingent er betalt (skyldig startkontingent kan betales sammen med startkontingenten til neste turnering).
 
Ved gjentatt avmelding uten gyldig grunn eller manglende oppmøte (NS) blir du avstengt fra de neste tre klubbturneringene og rapportert til styret som har myndighet til å irettesette og/eller straffe spilleren ytterligere.
Om en spillere ikke fullfører turneringen uten gyldig grunn (NR) blir den spilleren automatisk avstengt fra den neste klubbturneringen (gyldig grunn avgjøres av turneringsleder).
 
Spilleavbrudd; Gjenopptagelse av spill.
Enhver turnering kan avlyses hvis baneforholdene eller værforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen, ikke er forsvarlig.
Om spillet, ifølge turneringsledelsen, må avbrytes i en turnering vil følgende lydsignal høres:
Tre korte lydsignaler (som gjentas) Hullet kan spilles ferdig, men spillerne kan også avbryte spillet omgående. De må da markere sin balls posisjon og så gå til klubbhuset og avvente nærmere beskjed fra turneringsledelsen.
Om/når spillet kan gjenopptas lyder to korte lydsignaler (som gjentas).
Brudd på disse reglene (6-8b) fører til diskvalifikasjon med mindre det foreligger omstendigheter som berettiger å oppheve straffen i samsvar med regel 33-7.
 
Premiering:
1/5 av antallet spillere på opprinnelig startliste premieres i hver klasse (ifølge NGFs turneringsveileder 2012, vedlegg 10). Premieutdeling skjer umiddelbart etter alle scorekortene er registrert og resultatliste foreligger.
Er premiemottaker ikke til stede på premieutdelingen eller ikke har utsett stedforetreder og meldt ifra om dette til turneringsledelsen før premieutdelingen vil premien bli lagret i turneringsutvalgets skap og kan hentes innom 14 dager (kontakt turneringsleder). Ellers tilfaller premien klubben.

Unntak fra de allmenne turneringsbestemmelsene finnes i enkelte turneringer og står da tydelig i den enkelte turneringens bestemmelser. Turneringsutvalget anbefaler at du alltid leser gjennom turneringsbestemmelsene (med turneringstekst) for hver enkelte turnering i Golfbox så du ikke går glipp av viktig informasjon.


Vedtatt 26.04.2012
Revidert 03.04.2013

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4639 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
Webdesign © 2013-2018 av Web Norge