Turneringer

Turneringsbestemmelser Kristiansand Golfklubb

For all turneringsvirksomhet gjelder:
 • Golfreglene
 • NGFs handicapbestemmelser
 • Regler for amatørstatus
 • NIFs bestemmelser om doping
 • NIFs straffebestemmelser
 • NIFs bestemmelser om barneidrett
 • Lokale regler
Turneringsledelse
Turneringsutvalget utpeker en ansvarlig turneringsleder til hver turnering. Terminliste med ansvarlig turneringsleder fremkommer i Golfbox. Den ansvarlige turneringslederen avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringsutvalget blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.

Påmelding til turneringene
All påmelding skal skjer via Golfbox.

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist for hver enkelt turnering er angitt i Golfbox under bestemmelser og praktiske opplysninger. Når påmeldingsfristen er utløpt vil det kun være mulig for turneringsutvalget å etteranmelde deltagere til turneringen så fremt det er ledige plasser.

Antall deltagere:
Maks antall deltagere i klubbturneringer er normalt 54 spillere, men fremkommer også Golfbox for den enkelte turnering. Ved flere påmeldinger enn hva det fremkommer av maks deltagere, praktiseres ventelister. Hovedsakelig rangeres ventelisten etter påmeldingstidspunktet. Turneringsledelsen kan i enkelte tilfeller ta beslutningen om å fravike det fastsatte maksantallet for turneringen og ta med spillere fra ventelisten. Ved færre enn 24 deltagere skal turneringen i hovedsak arrangeres ved bruk av starttider. Er det under 18 deltagere kan turneringen avlyses.

Hvem kan delta
Hovedsakelig er alle turneringer arrangert av Kristiansand Golfklubb åpne for alle så lenge de har et gyldig medlemskap og at årets kontingent er betalt. Om turneringen er kun for medlemmer av Kristiansand Golfklubb, en såkalt «lukket» turnering, vil dette fremkomme av Golfbox.

Juniorer
Juniorer som fyller 13 år i inneværende år kan delta i alle klubbens turneringer. Ut fra ferdighetsnivå kan juniorer velge om de ønsker å spille i Juniorklassen eller klassene A, B eller Dameklassen.

Utslagssted
Kristiansand Golfklubb har tre forskjellige utslagssteder, 50 (tidl. Gult), 43 (tidl. Rødt) og 37 (for spillere uten etablert HCP). I vanlige klubbturneringer kan alle utslagen benyttes. I all hovedsak styres utslag sted av hvilken klasse man stiller i.

Ballplassering
I all hovedsak vil det være ballplassering i all klubbturneringer. Det er kun ballplassering i fairway eller kortere. Regler for ballplassering er at man innenfor en køllelengde kan rengjøre og plassere ballen. Den må ikke plasseres nærmere flagget og ikke inn på greenen. Ønsker man å plassere ballen fra fairway til rough, er dette tillatt. Om det i en turnering spilles uten ballplassering, vil dette fremkomme i Golfbox.

Startlister
Startlisten blir generert og offentliggjort av turneringsledelsen så snart som mulig etter at påmeldingsfristen har gått ut. Fortrinnsvis ikke senere enn klokken 20:00 dagen før turneringen.

Startkontingent
Startkontingenter kan variere fra turnering til turnering og fremkommer under informasjonsfeltet i Golfbox. For deltagere som ikke er medlem av klubben eller har medlemskap u/spillerett, skal det betales halv greenfee i tillegg til startkontingent. Alle turneringer forskuddsbetales via Golfbox. Hvis man melder seg av turneringen inne fristen, vil turneringsavgift bli refundert. Etter at fristen har utløpt vil i hovedsak ingen turneringsavgifter tilbakebetales såfremt turneringen ikke avlyses, se også klubbens egne «Kjøpsvilkår».

Oppmøte
Alle deltagere plikter å møte på utslaget (ved starttid) minimum 10 minutter før utslag. Møter man senere enn dette kan turneringsledelsen velge å diskvalifisere spilleren. Om så skulle skje vil heller ikke turneringsavgift bli tilbakebetalt.

Avmelding
Avmelding kan gjøres i Golfbox helt frem til påmeldingsfristen utløper.

Manglende oppmøte
Om man blir forhindret til å møte opp til en turnering SKAL turneringsleder varsles om dette så raskt det lar seg gjøre. Startkontingent vil i hovedsak ikke bli refundert om man ikke møter opp til turneringen man er påmeldt. Om man mener man har en «gyldig» grunn til å ikke møte opp, kan det søkes om en refundering. Dette gjøres skriftlig og til klubbens daglig leder. Hvis en spiller ved gjentatte anledninger ikke møter opp til turneringer kan klubben utestenge spilleren fra en eller flere turneringer. Det er klubbens Turneringsutvalg sammen med daglig leder som eventuelt tar en slik beslutning. Om en spiller ikke fullfører turneringen uten gyldig grunn (NR) blir denne spilleren automatisk avstengt fra den neste klubbturneringen (gyldig grunn avgjøres av turneringsleder)

Manglende oppmøte
Om man blir forhindret til å møte opp til en turnering SKAL turneringsleder varsles om dette så raskt det lar seg gjøre. Startkontingent vil i hovedsak ikke bli refundert om man ikke møter opp til turneringen man er påmeldt. Om man mener man har en «gyldig» grunn til å ikke møte opp, kan det søkes om en refundering. Dette gjøres skriftlig og til klubbens daglig leder. Hvis en spiller ved gjentatte anledninger ikke møter opp til turneringer kan klubben utestenge spilleren fra en eller flere turneringer. Det er klubbens Turneringsutvalg sammen med daglig leder som eventuelt tar en slik beslutning. Om en spiller ikke fullfører turneringen uten gyldig grunn (NR) blir denne spilleren automatisk avstengt fra den neste klubbturneringen (gyldig grunn avgjøres av turneringsleder).

Bruk av golfbil
I hovedsak vil det kun være av helsemessige årsaker at det er tillatt med bruk av golfbil. Det er i hovedsak turneringsutvalget som fatter denne beslutningen, men ved uenighet kan Daglig leder kontaktes.

Bruk av «Caddy»
Det er normalt sett ikke tillatt med caddy, men i enkelte turneringer kan dette fravikes og det er turneringsutvalget som tar denne avgjørelsen.

Spilleavbrudd; Gjenopptagelse av spill
Enhver turnering kan avlyses hvis baneforholdene eller værforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen/banemannskap, ikke er forsvarlig. Om spillet, ifølge turneringsledelsen, må avbrytes i en turnering vil følgende lydsignal høres: Tre korte lydsignaler (som gjentas) Hullet kan spilles ferdig, men spillerne kan også avbryte spillet omgående. De må da markere sin balls posisjon og så gå til klubbhuset og avvente nærmere beskjed fra turneringsledelsen. Om/når spillet kan gjenopptas lyder to korte lydsignaler (som gjentas).

Cut
Turneringer som går over flere dager og det skal være cut, skal dette gjøres med lik prosentberegning i alle klasser. Det skal minimum være 6 deltagere i alle klasser uavhengig cut. Totalt antall deltagere etter cut´n kan variere noe med tanke på hvor mange spiller som ligger på delt resultat i de forskjellige klassene.

Plassering
Ved lik score rangeres resultatlistene som hovedregel etter HCP. I enkelte turneringer som for eksempel Klubbmesterskap o.l. vil rangeringen av plassering praktiseres annerledes – se egne bestemmelser for avvikling av Klubbmesterskap.

Klasser / spillform
Normalt spilles det i følgende klasser:
 
Klasse A HCP fra +8 til 18,4 Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP) Utsalg 49
Klasse B HCP fra 18,5 til 36 Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP) Utsalg 49
Dameklasse HCP fra +8 til 36 Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP) Utsalg 42
Senior Herre HCP fra +8 til 36 Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP) Utsalg 42
Juniorklasse HCP fra +8 til 36 Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP) Utsalg 42
VTG HCP fra 37 til 54 Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP) Utsalg 42
 • Det premieres for beste bruttoscore i alle klasser
 • Er man 50 år eller eldre kan man velge å spille i seniorklassen eller en av de ordinære klassene
 • Det er ikke tillatt å stille i flere klasser i samme turnering
 • For Klubbesterskapet gjelder egne bestemmelser
 • Ved færre enn 24 deltagere skal turneringen i hovedsak arrangeres ved bruk av starttider. Under 18 deltager kan avlyses turneringen.
Premiering
I klubbturneringer skal i hovedsak 1/5 av startfeltet i alle klasser premieres, minimum 3 premier. De første 3 plassene premieres i hovedsak med gavekort fra ProShopen eller lignende. Størrelsen på premiene reguleres ut fra antall deltagere i de enkelte klassene.

Premieutdeling skjer som regel etter alle scorekortene er registrert og resultatliste foreligger. Er premiemottaker ikke til stede på premieutdelingen vil premien bli lagret i ProShopen og må hentes innom 36 dager, ellers tilfaller premien klubben.

Såkalte «trekkepremier» går kun til deltagere som er til stedet på premieutdelingen. Trekkes det ut noen som ikke er til stedet, gjøres trekningen på nytt.

Unntak
Unntak fra de allmenne turneringsbestemmelsene finnes i enkelte turneringer og står da tydelig i den enkelte turneringens bestemmelser. Turneringsutvalget anbefaler at du alltid leser gjennom turneringsbestemmelsene (med turneringstekst) for hver enkelt turnering i Golfbox så du ikke går glipp av viktig informasjon.

Sist revidert 01.01.2023
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her