golf

Lukk [X]

Nytt driftsbygg og innendørs golfsenter
Vårt nye driftsbygg er nå stort sett kommet på plass og det aller meste av bygget er tatt i bruk. Det har vært en lang og spennende prosess og her kommer litt informasjon rundt selve oppføringen av bygget. Til slutt i artikkelen er det også satt inn noen bilder som er tatt gjennom byggeperioden.

Før vi tar en gjennomgang av selve oppføringen av bygget, kommer her litt informasjon om prosessen i forkant av selve byggingen. Kristiansand Golfklubb har i en årrekke hatt behov for et nytt driftsbygg og lager til klubbens banemannskap og maskiner. Før det nye bygget nå kom på plass hadde vi kun et O.B. Wiik telt som lager for våre maskiner. Dette var en veldig dårlig løsning og gikk veldig utover levetiden på maskinene. Vi ligger såpass nærme havet og dette medførte en del problemer med rust. I det gamle verkstedet var det heller ingen fasiliteter som garderobe, toaletter, pauserom etc. for de ansatte. Alt av arbeid som måtte gjøres på maskinene ble enten gjort ute eller i den kalde delen av verkstedet. Selv om driften vår i veldig liten grad påvirker miljøet, hadde vi ingen form for rensing eller oljeutskiller tilknyttet bygget. Oppsummert var situasjonen slik at noe måtte gjøres slik at vi på en bedre måte kunne ivareta maskiner, lagringsfasiliteter, miljø og ikke minst klubbens banemannskap.

I 2016 ble det bygd nye kølleboder, turneringskontor, greenfee bod og simulatorer oppe ved klubbhuset. Selv om simulatorer ikke var så utbredt, satset klubben på å kjøpe inn to Trackman golfsimulatorer. Dette var noe som slo veldig godt an og bruken var over all forventning. I tillegg til at simulatorene ble en liten inntektskilde for klubben, la vi også om fra å være en sesongidrett til å kunne tilby golf som en helårsidrett. Vi kunne nå tilby golfspillere i nærområdet både golfspill og treninger gjennom hele vinteren. For klubbens junioravdeling var simulatorene helt topp og vi klarte nå å aktivisere barn og unge også vinterstid.

Med erfaringene vi hadde gjort oss rundt de to simulatorene vi hadde ved klubbhuset, begynte vi å se på mulighetene med å bygge et kombinasjonsbygg med både fasiliteter til banemannskapet, maskiner og et nytt treningssenter. For å forankre prosjektet på en god måte i klubben, ble prosjektet om bygging av nytt driftsbygg presentert som en informasjonssak på to årsmøter før det ble tatt opp som en sak på årsmøtet i 2020. På grunn av Covid-19 ble ikke årsmøtet avholdt før 27. august og hvor da byggeprosjektet ble godkjent.

Det tok ikke veldig lang tid før vi var i gang med byggingen, og rett etter sesongslutt 2020 ble arbeidet påbegynt. Det gamle O.B. Wiik teltet ble fjernet og vi begynte på grunnarbeidet på tomten. Vi var litt usikre på hvor mye som måtte gjøres, men med tanke på at det nye bygget var ganske høyt ville det være en fordel å få senket det så mye som mulig i terrenget. I tillegg ønsket vi en vedlikeholdsfri og HC-tilpasset inngang til 2. etasje som også brukte terrenget.

Vi valgte å bruke maskinentreprenør Roar Olsen på utførelsen av grunnarbeidet. Dette er et firma som vi kjenner veldig godt og har brukt på klubben i en årrekke. Vi har kun gode erfaringer ved bruk av Roar Olsen, både når det gjelder kvalitet på arbeidet og pris. Arbeidet ble igangsatt på senhøsten 2020 og pågikk stort sett gjennom hele vinteren. I tillegg til det nye driftsbygget ble også driving rangen oppgradert på samme tidspunkt, og det var Roar Olsen som også hadde denne jobben. Ved at vi kunne samkjøre disse to prosjektene sparte vi en del penger i forbindelse med grunnarbeidene. Når vi fikk maskiner inn på området, kunne disse benyttes på begge steder.

Grunnarbeidene på det nye bygget ble nok en del mer enn vi hadde sett for oss og når vi var ferdig var terrenget senket med om lag to meter. Dette gjorde at vi fikk mye plass rundt bygget og et flott inngangsparti til andre etasje. Slik bygget står i dag «sklir» dette veldig godt inn i terrenget og fremstår som lite ruvende tross sin høyde på nesten 10 - 11 meter.

I tillegg til grunnarbeidet til selve bygget er det gjort en stor og fin jobb med områdene rundt. Vi har som nevnt fått et stort og flott uteområde rundt bygget, nytt utslag på hull 1 (overskuddsmasser), ny vei ned til hull 7 og fint inngangsparti til andre etasjen. Det gjenstår fortsatt litt arbeider rundt bygget og vi regner med at dette blir gjort i løpet av vinteren og våren 2022.

Vi ønsker å rette en stor takk til Roar Olsen for en glimrende jobb med grunnarbeidene både på driving rangen og det nye driftsbygget.

I forbindelse med planleggingen av selve bygget var vi tidlig ute med å innhente flere tilbud på levering og oppføring av et stålbygg. For Kristiansand Golfklubb var det viktig at vi benyttet oss av et seriøst og anerkjent firma og aller helst med lokal tilknytning. Ganske tidlig i prosessen var det Metall Bygg AS spesielt som fremsto som et meget godt alternativ, og som til slutt også ble valget. Metall Bygg AS kom tidlig inn i prosessen og vi fikk mye og god hjelp gjennom hele planleggingsfasen rundt oppføring av bygget. I begynnelsen av prosessen var det daglig leder i selskapet, Audun Fledsberg som var vår kontaktpersonen. Han bidro på en veldig fin måte med både gode innspill og rådgivning rundt prosjektet. For oss som ganske uerfarne inne prosjekter som dette, var det absolutt en stor fordel med den støtte og hjelp vi fikk av Metall Bygg AS og Audun Fledsberg såpass tidlig i prosjektet.

Det var selvfølgelig en del arbeid som måtte gjøres før et nytt bygg kunne bestilles av Metall Bygg AS. Vi trengte å få tegnet bygget og igjen fikk vi John A Øyna i EGG Arkitektur AS til å utføre jobben. Han har tidligere tegnet både den såkalte «Probua» på driving rangen og simulatorbygget oppe ved klubbhuset. John A Øyna (også kalt Jonna) og EGG Arkitektur AS holder også til i Kristiansand og er en velkjent og anerkjent arkitekt som vi har veldig gode erfaringer med. Vi takker Jonna for masse god rådgivning, god oppfølging og ikke minst en super jobb.

Når vi som en golfklubb planlegger og prosjekterer bygg i denne størrelsen, trenger vi også profesjonell hjelp i forbindelse med søknader, prosjekteringer, byggelånskontroll etc.. Heldigvis har vi i årevis hatt Dagfin Skaar AS som samarbeidspartner (sponsor) i klubben og de passet helt perfekt til denne jobben. Vi innledet dialogen med Øyvind Skaar som er daglig leder i selskapet og han samordnet det videre arbeidet. Marianne Skaar har etter dette vært vår kontaktperson, hun har fulgt prosjektet tett og gitt oss veldig mye god veiledning. Det er mye dokumentasjon og søknader som skal på plass og Marianne Skaar har vært helt fantastisk til å følge oss opp rundt dette gjennom hele byggeprosessen. Vi har fått masse god hjelp og oppfølging fra Dagfin Skaar AS og takker for en super jobb og et godt samarbeid.

Utpå nyåret 2021 var grunnarbeidet gjort og tomten var klar for bygging. Bygget var nå bestilt av Metall Bygg AS og planen var å starte oppføringen av bygget rundt mars – april slik at vi unngikk snø og frost. Rundt 25. mars var vi i gang med å støpe fundamenter og etter dette gikk det nå slag i slag. Henrik Moseid som er ansatt i Metall Bygg AS kom inn som prosjektleder for oppføringen av vårt nye driftsbygg. For oss som oppdragsgiver har det vært veldig viktig å være tett på prosessene og følge prosjektet nøye. Henrik Moseid har fulgt oss opp på en glimrende måte og gjennomført prosjektet helt plettfritt og ikke minst etter planen. Dukket det opp noen utfordringer eller problemer, var han umiddelbart på ballen og fikk saken løst. Det har vært en fryd å arbeide sammen med Henrik og vi er veldig takknemlig for det samarbeidet vi har hatt gjennom hele prosessen.

Selv om prisene på byggevarer gikk til himmels i 2021 har Metall Bygg AS klart å planlegge prosjektet på en slik måte at det ikke har vært spørsmål om tilleggs fakturering av noe som helst. Det tilbudet vi fikk ett år før byggestart, var også det vi betalte for oppføringen av bygget. Den økonomiske forutsigbarheten vi har hatt med Metall Bygg AS har vært helt fantastisk og ikke minst veldig trygt og godt for klubben. Vi kan på det varmeste anbefale Metall Bygg AS og takker for et glimrende samarbeid. Vi er superfornøyd med vårt nye bygg!!

Som golfklubb og idrettslag har det vært veldig viktig for oss å få med oss det lokale næringsliv i et prosjekt som dette. Vi har vært heldige og mange bedrifter har bidratt på en glimrende måte på flere områder.

Elektrisk anlegg
Det elektriske arbeidet i driftsbygget er veldig omfattende og med mye teknisk utstyr. For å få bygget til å fungere på en hensiktsmessig måte har det vært mye planlegging rundt det elektriske anlegget. Vi har igjen benyttet oss av en bedrift som har vært samarbeidspartner med klubben i mange år. Elektrotema Agder AS har de siste 10 årene hatt det meste av elektrisk arbeid på klubben og dette er et firma vi kjenner godt. Ole Hobbesland som både er eier og daglig leder i selskapet har i alle år vært vår kontaktperson og har alltid fulgt oss opp på en god og profesjonell måte. For det nye driftsbygget var det sønn av Ole, Asbjørn Hobbesland som var prosjektleder. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Asbjørn og det har vært gøy og interessant arbeid. Vi har vært nødt til å gjøre en del endringer og tilpassinger underveis i prosjektet og Asbjørn har vært utrolig positiv og løsningsorientert for enhver ting som har dukket opp. En stor takk til Elektrotema Agder AS og spesielt Ole og Asbjørn Hobbesland

Inngangsparti til andre etasje
Som vi nevnte tidligere ønsket vi å benytte oss av terrenget for å få en vedlikeholdsfri og HC tilpasset inngang til andre etasje. Dette medførte at vi måtte bygge en ganske stor og kostbar støttemur i hjørnet hvor inngangen skulle være. Prosjektering og bygging av denne muren ble temmelig mye dyrere en hva vi hadde budsjettert. Vi fikk Dagfin Skaar AS til å prosjektere muren og vi kontaktet Vavik og Tønnessen AS for selve oppføringen. Geir Vavik som er eier og daglig leder i Vavik og Tønnessen AS har tidligere vært sponsor i klubben og var veldig positiv til å inngå en ny samarbeidsavtale med klubben og bidra med bygging av støttemuren på det nye bygget. En stor takk Til Geir og Vavik og Tønnessen AS, dette var veldig viktig og bra for oss…

Diverse rør og VVS
Når vi nå bygger nytt driftsbygg har vi også sørget for å ivareta miljøet slik at driften vår påvirker dette så lite som mulig. Vi har installert egen vaskeplass og egne sluker som leder alt av spylevann i egen tank med oljeutskiller. Dette kommer i tillegg til alt annet av avløp, vannkraner, toaletter etc.. Vi har benyttet oss av Aske Rør AS til det aller meste av arbeidet rundt dette og Lars Knut Aske har fulgt oss opp på en fin og god måte. Selv om det allerede var en vannledning fra klubbhuset til det gamle verkstedet, valgte vi å legge ned en ny ledning. Den vi hadde var fra 90-tallet og prisforskjellen på å forlenge den gamle eller legge ny var for liten til å satse på den gamle.

Vi har også lagt ned en egen pumpe kum slik at vi kan pumpe kloakk direkte opp til klubbhuset og inn i det offentlige nettet. Dette er på kort sikt noe dyrere enn å legge ned en tank som må tømmes, men på lang sikt er dette det beste og billigste alternativet. Roar Olsen som har gjort grunnarbeidet på tomten har bidratt veldig mye rundt nedlegging av tanker og rør i forbindelse med VVS arbeidet. Vi har nå kjørt anlegget en tid og alt ser ut til å fungere som det skal. Takk til Aske Rør AS og Roar Olsen for en godt gjennomført jobb.

Porter og dører
Det er installert to kjøreporter i bygget og begge disse er levert av Hörmann AS i Søgne. I tillegg til portene er det også levert en del dører som matcher disse og alt inngår i en samarbeidsavtale vi har gjort med bedriften. Veldig gøy at vi har fått med oss Hörmann AS. Portene fungerer tipp topp og servicen vi får er upåklagelig. Vi har også hatt Hörmann AS på et lite sportslig besøk hvor de ansatte fikk forsøkt seg på golf. Vi takker Hörmann AS for sitt engasjement i Kristiansand Golfklubb og takker for støtten.

Snekkerarbeid
Selv om vi bygger et bygg i stål er det mye som også settes opp i tre. Vi er jo allerede godt kjent med Frigstad Bygg AS som flere ganger tidligere har gjort jobber hos oss. Her kan blant annet nevnes nytt simulatorbygg ved klubbhuset samt kledning og takstein på klubbhuset. Frigstad Bygg AS og med Stian Frigstad i spissen er alltid positiv og har støttet opp om klubben i en årrekke. Det er igjen veldig hyggelig å benytte seg av Frigstad Bygg AS og dette er virkelig noen gutter som får jobben gjort. En stor takk til Frigstad Bygg AS som har gjort en super jobb på det nye bygget.

Ventilasjon og varme
Vi var i utgangspunktet litt usikker på hvordan vi skulle løse alt i forbindelse med ventilasjon av bygget. Spesielt var det en utfordring med andre etasje hvor det skulle være et innendørs golfsenter. Vi tok kontakt med Lars Morten Røyksund som tidligere har bidratt masse på Kristiansand Golfklubb og han anbefalte oss å ta kontakt med Jan Tore Weire i Nobovent AS. Disse to i felleskap klarte å skaffe oss et brukt ventilasjonsanlegg av ypperste klasse og sørget for å få dette installert i bygget. Økonomisk var dette en veldig god løsning for oss og vi har nå et ventilasjonsanlegg som vil fungere i en årrekke og spare oss mye strømkostnader i årene fremover. Hele det nye bygget er varmet opp av varmepumper som både er en miljøvennlig og ikke minst kostnadsbesparende løsning for oppvarming. I tillegg til varmepumper i det nye bygget har vi også installert en pumpe i ProShop og en i det gamle simulatorbygget. Nobovent AS har levert og montert alle pumpene.

Ønsker å rette en veldig stor takk til Lars Morten Røyksund og Jan Tore Weire for en glimrende innsats med å løse dette for oss på en veldig god måte.

I tillegg til Lars Morten og Jan Tore har vi fått mye hjelp fra Svein Tønnessen med å henge opp alt av ventilasjonsrør i det nye bygget. Svein er medlem i klubben og vi er veldig takknemlig for jobben han har gjort. Tusen takk for hjelpen Svein….

Belysning
Et bygg på denne størrelsen trenger god belysning og ikke minst noe som er tilpasset den bruken vi har i bygget. SG Armaturer AS v/Geir Tønnesland har engasjert seg i prosjektet og i samarbeid med Elektrotema Agder AS har vi fått en meget god og ikke minst rimelig løsning. SG Armaturen AS har et godt utvalg av produkter og har stort sett levert alt av belysning til det nye bygget. Vi har benyttet LED belysning i hele bygget som på sikt er en miljøvennlig og strøm besparende belysning. SG Armaturen AS leverer gode produkter i høy kvalitet, så her har vi fått en belysning som varer i mange år. Takk til SG Armaturen for deres engasjement og leveranse av belysning.

Fiber, IT og belysning
Etter å ha jobbet i mange år med å få fiber inn til klubbhuset kom vi i år omsider i mål med dette. For å få dette til var vi i stor utstrekning nødt til å organisere jobben rundt dette selv. Vi kontaktet Magnus Borgen i BOSY AS og de har gjort en super jobb med å trekke fiber fra Dvergsnesveien og opp til klubbhuset. Nå som vi har bygget nytt bygg har de også hatt jobben med å trekke fiber ned hit og inn i bygget. En stor takk til Magnus Borgen som har hjulpet oss med dette og vi er veldig glade for at vi endelig har fått dette på plass.

Før fiberen kunne trekkes var det en del stolper som måtte settes opp og igjen har Roar Olsen i gravemaskin hjulpet til med dette. Når vi har stolper, må vi jo også ha lys i disse og Otera AS har sørget for å få dette på plass.

Som nevnt er det nye bygget ganske så «teknisk» og det skal inn en del avansert utstyr. Dette krever en del datautstyr og ikke minst en del tilpasset utstyr. Vi har gjennom flere år benyttet oss av Direct AS v/Øyvind Sørøy i alt som handler om datautstyr på klubben. Direct AS har også levert og installert PCene til golfsimulatorene både i det nye og gamle bygget. Direct AS har gjort en omfattende jobb hos oss de siste årene og det er viktig for klubben at alt rundt IT fungerer som det skal. Vi takker for samarbeidet og ser frem til flere år med godt samarbeid.

Kunstgress i treningssenter
I det nye treningssentret i andre etasje har vi også fått laget en egen treningsgreen på om lag 130 m2. Her ønsket vi å lage dette så bra og realistisk som mulig. Vi har inngått et samarbeid med Scan Turf AS om både levering og installasjon av kunstgress. I utgangspunktet er dette et gress som er beregnet til utendørs bruk, men fungerer også veldig bra innendørs. Det var Frode Norheim som var ansvarlig for leggingen av kunstgresset og vi må si oss veldig fornøyd med resultatet. Treningsgreenen har en stimp på ca 9 og fringen som er lagt rundt er både fin og ikke minst veldig god å chippe fra. Dette er et supert treningsområde som vi kan få veldig stor nytte av gjennom hele vinteren. En stor takk til både Øyvin Sletner som er daglig leder i Scan Turf AS og Frode Norheim som gjorde jobben hos oss.

Trackman golfsimulatorer
For at vi skal få en best mulig opplevelse på våre golfsimulatorer, er vi avhengig av noen skikkelige prosjektorer som kan gi et godt bilde. Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med NorEngros AS og det er de som har levert projektorer til alle våre 5 simulatorer. Peter Esdar hos NorEngros AS har hjulpet til med å finne riktige prosjektorer og sørget for at disse fungerer som de skal. Takk for hjelpen Peter og de nye projektorene er helt fantastiske. Som mange sikkert har sett er det NorEngros AS som er blitt markedsført på alle hullflaggene våre og dette vil også fortsette i årene fremover.

Ønsker å rette en stor takk til NorEngros AS og vi i Kristiansand Golfklubb er veldig glade for det engasjementet dere har i klubben. Retter også en takk til Thomas Halvorsen i NorEngros AS som bidrar på en veldig god måte med å få på plass samarbeidet.

Dørlukkere og låser
Etter hvert som vi nå begynner å få en del ny bygningsmasse her ute på Kristiansand Golfklubb, blir det også en del låser og dører å holde styr på. Mange av dørene har kodelåser slik at brukervennligheten økes og det skal være enkelt og greit for våre medlemmer å komme seg inn der de har behov. Høsten 2021 inngikk vi en samarbeidsavtale med Norlock AS hvor de sørger for at alt av dører og låser fungerer som det skal. Dette er utrolig praktisk for oss og letter hverdagen betraktelig. Vi takker Norlock AS for at de støtter opp om driften her i klubben og ser frem til mange år med godt samarbeid.

Kjøkkeninnredning
I det nye bygget har vi to kjøkken, ett oppe i treningssenteret og ett nede på pauserommet til banemannskapet. Vår gode venn Arnfinn Haukom Olsen har byttet jobb fra Marnar Bruk AS til Foss Bad AS på Birkeland. Selv om Foss Bad i hovedsak lager baderom- og vaskeroms innredninger har de ordnet to flotte «kjøkken» til oss. Disse er blitt superbra og fungerer helt topp for oss. Arnfinn har opp gjennom årene vært en stor støttespiller for klubben og vi er veldig glade for at han igjen er med å bidra. Takk til Anfinn og Foss Bad.

Andre som har bidratt…
For å få på plass et såpass stort prosjekt er vi selvfølgelig avhengig av at noen ønsker å være med å hjelpe til. Det er noen personer vi ønsker å gi en ekstra takk i forbindelse med byggingen av det nye driftsbygget.

Frank Nordrum – Han er allerede engasjert på flere plasser i klubben (Gubben, Turneringsutvalget, nybegynnertreningene, VTG, etc.) og nå har han også bidratt godt i det nye bygget. Stor takk til Frank for den jobben han gjør her på klubben og som kommer mange til gode. Takk skal du ha !

Helge Pettersen – Også Helge er en veldig aktiv bidragsyter her på klubben. Spesielt gjør han en glimrende jobb i klubbens Junioravdeling og spesielt hyggelig var det at han ble tildelt Årets Ildsjel av Norges Golfforbund. Helge er alltid på «tilbudssiden» og bidrar i veldig mange sammenhenger her ute på klubben og nå også i byggingen av det nye driftsbygget. Det er han som blant annet har ordnet og organisert legging av teppene i det nye driftsbygget.

Til å legge tepper på både gulv og vegger har vi også fått god og profesjonell hjelp av Henrik og Terje Pedersen

Tor Laudal – Vi ønsker å rette en stor takk til Tor Laudal, han har i flere år ukentlig hjulpet klubbens banemannskap og har nå også gjort en fin innsats i forbindelse med byggingen av det nye driftsbygget. Tor gjør alt på dugnad og er en kjernekar med et strålende humør. Tusen takk for hjelpen Tor !

Ansatte i Kristiansand Golfklubb – Fra sesongslutt i 2020 og ut hele 2021 har det vært et utrolig hektisk år for alle de ansatte i klubben. Det er et enormt arbeid som er blitt gjort her på klubben det siste året og en kort oppsummering av dette er jo litt imponerende:

  • Oppgradert parkeringsplass

  • Satt opp stolper og fått på plass fiber

  • Oppgradert driving range (forlenget området og satt opp nye stolper)

  • Ny bod til ballautomaten på driving rangen

  • Nytt utslag på hull 9

  • Nytt utslag på hull 1

  • Nytt utslag på hull 4

  • Nye stolper og lys til nytt driftsbygg

  • Oppføring av nytt driftsbygg

At det har vært såpass stor byggeaktivitet på området har selvfølgelig også bidratt til litt «kaos» her og der, men vi håper jo at medlemmer og gjester ser positivt på det som har skjedd. Nå planlegges det ingen store prosjekter i den nærmeste tiden og vi har nå et mål om at driften kan gå mer som normalt.

Vi er 5 faste ansatte på klubben og vi kan trygt si at alle har nok kjent litt på den hektiske hverdagen som har vært det siste året. Det har vært en vanvittig arbeidsmoral og alle har bidratt på en fantastisk måte gjennom den hektiske perioden vi nå har hatt.

Som daglig leder i Kristiansand Golfklubb har det vært en del «baller i luften» det siste året og det er utrolig gøy at vi i felleskap nå har klart å lande alle disse på en god måte. Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til alle de ansatte for en glimrende og vanvittig god innsats det siste året.  

Helt til slutt….
For at det i det hele tatt har vært mulig for Kristiansand Golfklubb å utvikle seg slik som vi har gjort de siste 8 – 10 årene, har vi vært 100% avhengig av en bank som har tro på det vi driver på med. Det hele startet tilbake i 2013 da vi satte i gang prosjekt om bygging av korthullsbanen. Vi var den gang litt usikker på om vi fikk banken med oss på dette og om det i det hele tatt var mulig å gjennomføre.

DNB som har vært klubbens bankforbindelse i en årrekke hadde tillit til oss og hjalp oss med finansieringen av korthullsbanen. Denne fikk vi åpnet i 2014 og etter dette har det stort sett gått slag i slag med utvikling og oppgradering av både bane og bygningsmasse. Vi har et utrolig fint og godt samarbeid med DNB og det har vært forutsetning for gjennomføringen av de ulike prosjektene her ut på klubben. Vi ønsker å takke DNB for det samarbeidet vi har hatt og den tillit vi har fått. Også en spesiell takk Til Christian Arntzen som er vår saksbehandler og følger oss opp på en glimrende måte.

Byggingen av det nye driftsbygget er det største og mest kostbare prosjektet vi har hatt her i klubben. Selv om material prisene har tatt helt av i 2021 og brutto bygge kostnad er blitt en del høyere en planlagt, har vi stort sett klart å lande prosjektet innenfor de økonomiske rammer som var planlagt. Vi vil om kort tid ferdigstille byggeregnskapet for prosjektet og presentere dette for klubbens medlemmer.

Foruten DNB som klubbens bankforbindelse har vi som det fremkommer av artikkelen også vært helt avhengig av støtte og samarbeid med det lokale næringsliv her i Kristiansand. Vi er imponert over hvor positive alle har vært til å være med på å bidra samt den kvalitetsjobben som er gjort. På vegne av alle medlemmer i Kristiansand Golfklubb ønsker vi å rette en stor takk til alle som har vært med å bidra.

Metalbygg   Neumann
Roar
Elektrotema

Dagfin

 Norengros
SG

 NorLock

 

Nobovent  egg
FossBad  Hormann
 vavikog  Frigstad
business logo last ned 3
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Banestatus

Hovedbane Stengt
Korthullsbane Åpen
Range Selvplukk
Simulator (5 stk.) Åpen

Klubbhus / ProShop

Man - fre 10 - 17
Lør - søn Stengt

Baneinfo

Hovedbane er nå stengt

Range: Ballautomat er stengt men mulighet for litt selvplukk

Puttinggreener stengt

Korthullsbane er åpenSjekk golfbox og respekter åpning/stenging her.
Husk at alle skal være registret i Golfbox før spill.

 

Været akkurat nå

Samarbeidspartnere

elkem fristeren vt logo Norsk Staal 100x50.jpg metallglass   Selecta British Cars Pider Ro Sl frivold DRP sixt Marnar Frigstad ege murogbetong egg DNB NorEngros elkem KEAS Skaar Color Line
Wave MotorForum Elektropartner RibeBetong 150 Sorlandsreklame 150 gaupemyr hormann otera neumann 2021 kjemico Gumpens Ost  sga franzefoss Fossbad Direct roar 120x50

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4695 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
E-post

Webdesign © 2013-2020 av Web Norge