golf

Lukk [X]

Nabomedlemskap
Siden 2015 har det vært en avtale mellom oss her i Kristiansand Golfklubb og Bjaavann Golfklubb om et såkalt Nabomedlemskap som gir spillerett på begge banene til en redusert pris. Nå ser det dessverre ut til at Bjaavann ønsker å avslutte denne ordningen.

Grunnen for at ordningen i sin tid ble etablert, var et ønske om å gi de som hadde lyst til å spille begge banene et godt og rimelig alternativ. I 2019 var det totalt 125 golfspillere fra begge klubbene som benyttet seg av ordningen og prisen i år var kr. 7.900,-. I og med at dette har vært et «klubb nøytralt» tilbud tilsier dette at prisen har vært det samme uansett hvor man mann har vært hovedmedlem. I etterkant av hver sesong har klubbene hatt et økonomisk oppgjør seg imellom ut fra hvor mange i hver enkelt klubb som har benyttet seg av tilbudet. Det har vært en rettferdig fordeling hvor i korte trekk begge klubbene har gitt en like stor rabatt.

For oss her i Kristiansand Golfklubb har denne ordningen vært viktig. Spesielt med tanke på at mange av de som benytter seg av tilbudet er blant de mest aktive golfspillerne i byen. Det er de som bruker mye tid på golf, prater masse om golf, deltar på mange turneringer, flinke til å rekruttere nye til sporten, trives godt på begge banene og ikke minst så er de ofte en viktig del av det sosiale golfmiljøet i byen.

Vi mener nabomedlemskapet har vært en god ordning mellom klubbene og godt for golfmiljøet i Kristiansand. Vi er selvfølgelig veldig skuffet over at Bjaavann nå avvikler Nabomedlemskapet og spesielt med tanke på at dette er gjort uten at det i forkant har vært en dialog mellom klubbene om en videreføring.

Vi har mottatt et forslag fra Bjaavann om priser på Årsgreenfee, greenfee, barn og unge og turneringer. Selv om vi håpet på at Nabomedlemskapet kunne videreføre har vi nå gitt en tilbakemelding til Bjaavann hvor vi har satt opp et tilbud tilsvarende det vi har mottatt.

Tilbud fra Bjaavann til spillere fra Kristiansand Golfklubb

  • Årsgreenfee kr 4900 (forutsetter medlemskap med spillerett i KGK)
  • Greenfee-rabatt til alleKGK-medlemmer (uavhengig av medlemskapstype i KGK) - kr 450 i «peak-tidsrom»hvor da ordinær pris er 650kr) kr 350 ellers
  • Barn og juniorer spiller gratis (forutsetter gjensidighet som i dag)
  • Ansatte i begge klubber spiller gratis (forutsetter gjensidighet som i dag)
  • Samarbeidet mellom greenkeepere fortsetter og oppmuntres
  • På klubbgolf-turneringene (Guttetirsdag, Gubben og Damedagene), samt Kristiansandsmesterskapet, betales ikke greenfee (forutsetter gjensidighet som i dag)

Tilbud fra KGK til spillere fra Bjaavann Golfklubb

  • Årsgreenfee kr. 3.000,-
  • Greenfee kr. 250 (For medlemmer på Bjaavann og egne medlemmer u/spillerett)
  • De resterende punktene er vi enig i og vil praktisere

Når det gjelder greenfee hos KGK er denne foreslått økt fra kr. 300,- til kr. 350,- fra og med 2020. Ordningen om dagsgreenfee videreføres.

«Én klubb to baner»
Det har opp gjennom de siste årene vært en del snakk om at man skulle se litt nærmere på en sammenslåing av de to klubbene i byen. I løpet av 2018 og 2019 har det vært en del møter mellom representanter fra begge klubbene og hvor dette har blitt diskutert. Det kom aldri noen konkrete forslag ut av dette og vi i Kristiansand Golfklubb valgte etter hvert å legge dette litt på is. Om det i fremtiden skulle dukke opp noe som tilsier at vi bør se på dette igjen, vil vi selvfølgelig gjøre det.

Kristiansand Golfklubb har de siste årene hatt en veldig god utvikling, både med tanke på medlemsmassen og selve anlegget vårt. Vi har et utrolig godt og sosialt miljø i klubben med mange engasjerte medlemmer som ønsker å bidra på en positiv måte. De siste årene har det skjedd en rekke oppgraderinger på anlegget og vi har absolutt ingen planer om å «legge oss på latsiden» de neste årene heller ;-)

Mye gøy og spennende er på gang, så her er det bare å følge med…KGK 200x200

Banestatus

Hovedbane Åpen
Korthullsbane Åpen
Range Åpen
Simulator Stengt

Klubbhus / ProShop

Man - fre 10 - 17
Lør - søn 10 - 17

Baneinfo

UKE 40

Stengt for golfbil

Greener luftes mandag morgen, samt dresses og gjødsles før regnet som kommer mot helga.

 

Været akkurat nå

Temperature: 12.5 °C

Rain: 0.404 mm

Sum rain 24 hours: 6.4 mm

Wind strength: 12 Kph

Wind angle: NNE

Samarbeidspartnere

 Selecta British Cars Pider Ro Sl frivold DRP sixt mosvold Marnar Frigstad ege murogbetong egg DNB NorEngros elkem KEAS metos Skaar Retura Color Line
rank neumann Wave hc reklame MotorForum Elektropartner RibeBetong 150 Sorlandsreklame 150

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4639 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
Webdesign © 2013-2020 av Web Norge