golf

Lukk [X]

Kort oppsummering av årsmøtet
Onsdag 26. februar ble det avholdt informasjonsmøte og årsmøte i klubbhuset. Det var godt oppmøte og det ble gitt mye god informasjon til en engasjert forsamling.

Det viste seg å være en suksess å kombinere årsmøtet med et informasjonsmøte i forkant. De rundt 50 oppmøtte fikk informasjon om neste sesongs turneringer, HCP systemet, kortbanen og hva som kommer av nye ting på 9-hullsbanen.

Mika Sundin tok en gjennomgang av HCP systemet og her var det nok en del som lærte noe nytt. Mange har nok en noe feil oppfatning om hva et riktig handicap er og av den grunn spiller på feil handicap. Vi vil i løpet av kort tid legge ut litt informasjon angående det grunnleggende rundt handicapsystemet.

Treningsprogrammet er stort sett klart og det vil også i år bli mye og spennende aktivitet på golfbanen. Vi håper jo at vi kan få åpnet kortbanen så snart som mulig slik at vi har et tilbud til de som ikke deltar i turneringer. Når den siste finpussen på programmet er gjort, vil det bli lastet ut på Golfbox, så følg med…

Kortbaneprosjektet har det jo allerede vært en del informasjon om i forskjellige anledninger. Det vil også her bli lastet ut en mer omfattende gjennomgang av prosjektet om ikke så veldig lenge. Det ser nå ut til at det legges kunstgress på alle greenene og dette ble veldig godt mottatt blant de fremmøtte. Grunnen og omstendighetene rundt legging av kunstgress vil bli gjennomgått i informasjonen som kommer snart. Når det gjelder økonomien i prosjektet, så ser dette veldig bra ut og slik det kan se ut nå, vil prosjektet koste om lag kr. 900.000,- mindre enn budsjettert. Det at vi nå også legger kunstgress på greenene vil ikke ha noen økonomisk betydning for klubben. Vi legger som nevnt snart ut mer informasjon rundt prosjektet.

Selv om det nå har vært mye fokus på kortbanen, har vi definitivt ikke glemt hovedbanen vår. Gjennom vinteren har det skjedd mye og det jobbes fortsatt. Vi har i mange år slitt med veldig dårlige matteutslag. Vi har nå bygget mange nye «plattinger» rundt om på banen hvor nå mattene kan legges. Det vil si at vi får stabile og gode utslag. Det er bygget et nytt halvtak ved klubbhuset samt en ny vaskestasjon. Det er også bygget nye hullskilt og hvor vi nå jobber med å lage nye baneguide på disse. Det er også andre ting på gang og vi håper at alle våre medlemmer skal få en positiv opplevelse når banen åpner – forhåpentlig snart…

I år var det ingen «store» saker som skulle behandles på årsmøtet og derav gikk gjennomføringen ganske kjapt og greit. Det ble presentert et driftsoverskudd på rett i underkant av kr. 140.000,- og noe vi er godt fornøyd med. Komplett refferat fra årsmøtet legges ut om ikke så veldig lenge.

En annen veldig hyggelig sak var at Martha Haugland ble utnevnt som Æresmedlem av Kristiansand Golfklubb. Martha har ikke bare et stort hjerte for klubben, hun har gjennom en årrekke gjort en fantastisk dugnadsjobb som har kommet alle klubbens medlemmer til gode. Spesielt viktig er det å understreke innsatsen Martha har gjort med å stå i spissen for «Marthas Engler». På vegne av alle medlemmene i klubben, ønsker vi å rette en stor takk til Martha Haugland og hennes innsats for klubben.

martha

Banestatus

Hovedbane Åpen
Korthullsbane Åpen
Range Åpen
Simulator Stengt

Klubbhus / ProShop

Man - fre 10 - 17
Lør - søn 10 - 17

Baneinfo

UKE 40

Stengt for golfbil

Greener luftes mandag morgen, samt dresses og gjødsles før regnet som kommer mot helga.

 

Været akkurat nå

Temperature: 12.4 °C

Rain: 0.505 mm

Sum rain 24 hours: 8.1 mm

Wind strength: 11 Kph

Wind angle: ENE

Samarbeidspartnere

 Selecta British Cars Pider Ro Sl frivold DRP sixt mosvold Marnar Frigstad ege murogbetong egg DNB NorEngros elkem KEAS metos Skaar Retura Color Line
rank neumann Wave hc reklame MotorForum Elektropartner RibeBetong 150 Sorlandsreklame 150

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4639 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
Webdesign © 2013-2020 av Web Norge