golf

Lukk [X]

Årsrevisjon HCP - Ferdig
Årsrevisjonen i Golfbox er nå godkjent av Hcp-utvalget i KGK og alle har fått beskjed om dette fra Golfbox (mail).

For dere som ikke har registrert mail-adresse eller feil mail-adresse i Golfbox er det bare å logge seg inn i Golfbox – klikk på årsrevisjonsbeskjeden fra Golfbox midt på siden (under klubbeskjeder) – klikk siden midt i beskjeden på linken (ordet her) for detaljert visning av din årsrevisjon.

Årsrevisjonen er obligatorisk og beregnes automatisk i Golfbox. Noen grupper blir ikke tatt med i revisjonen, og de er:
- De som har klubbhandicap (37-54) eller har oppnådd 36 i hcp i løpet av 2013.
- De som har 3 eller færre runder registrert i Golfbox i 2013 (ingen regulering og beholder EGA handicap).
- De som har 4 til 7 runder registrert i Golfbox i 2012-2013 (ingen regulering men beholder EGA turneringshandicap).

Alle andre har altså minst 8 registrerte runder i Golfbox i 2013 og er regulert på grunnlag av disse rundene. Beregningen tas ut fra medianverdien av de registrerte rundene og sammenlignes siden mot en forventet verdi tatt fra en database med scorer innsamlet av EGA.

I KGK har totalt 509 medlemmer vært med i beregningen der 314 er unntatt revisjon grunnet de tre punktene nevnt over.
Av de medlemmene som har blitt revidert har 138 medlemmer ikke blitt regulert (handicap er korrekt), 45 medlemmer har blitt regulert ned 1-2 i hcp (handicap er for høyt) og 12 medlemmer har blitt regulert opp 1-2 i hcp (handicap er for lavt).

Om dere har spørsmål om årsrevisjonen eller resultatet av den samme kontakter dere en av oss i Handicaputvalget (http://www.kristiansandgk.no/klubben/utvalg).
Klagefrist er satt til 25.februar (4 uker etter regulering).

Mvh,
Handicaputvalget

Banestatus

Hovedbane Åpen
Korthullsbane Åpen
Range Åpen
Simulator Stengt

Klubbhus / ProShop

Man - fre 10 - 17
Lør - søn 10 - 17

Baneinfo

UKE 40

Stengt for golfbil

Greener luftes mandag morgen, samt dresses og gjødsles før regnet som kommer mot helga.

 

Været akkurat nå

Temperature: 13 °C

Rain: 0.303 mm

Sum rain 24 hours: 1.6 mm

Wind strength: 14 Kph

Wind angle: NNE

Samarbeidspartnere

 Selecta British Cars Pider Ro Sl frivold DRP sixt mosvold Marnar Frigstad ege murogbetong egg DNB NorEngros elkem KEAS metos Skaar Retura Color Line
rank neumann Wave hc reklame MotorForum Elektropartner RibeBetong 150 Sorlandsreklame 150

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4639 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
Webdesign © 2013-2020 av Web Norge