Medlemskap - regler
Kristiansand Golfklubb er tilsluttet Norges Golfforbund og følger derav regler og lov normer utarbeidet av forbundet. Klikk på linken for mer informasjon: Norges Golfforbund. I tillegg til regler vi Norges Golfforbund, har Kristiansand Golfklubb sin egen lov norm. Denne finner du ved å klikke på linken: Lov Kristiansand Golfklubb.

For Norske golfklubber er det obligatorisk å både ha og følge disse lov normene. For deg som golfspiller er nok mye av dette lite relevant og ikke veldig viktig å ha kjennskap til. Men det er et par ting du bør være klar over i forbindelse med ditt medlemskap:

Innmelding
Når du melder deg inn i en golfklubb, er normal praksis at du forskuddsbetaler for hele året du melder deg inn for. Et medlemskap løper fra den 01.01 til 31.12 og normalt vil du bli registret i Norges Golfforbund når klubben har mottatt innbetaling fra deg. Der er klubben som du melder deg inn i som foretar denne registreringen.

Spill på bane
For å kunne spille golf i Norge (og utlandet) må du ha et gyldig medlemskap i en golfklubb og ha betalt kontingent for inneværende sesong. Har du medlemskap u/spillerett må du hver gang du skal ut på banen betale greenfee. Dette skal gjøres FØR du går ut på første hull. Vi oppfordrer deg også til å bestille din «teetime» i Golfbox hver gang du skal ut på banen. På korthullsbanen praktiseres ballrenne og bestilling av «teetime» er ikke nødvendig.

Utmelding
Det er viktig å merke seg at hvis du ønsker å melde deg ut av klubben, må dette gjøres innen 31.12. Dette må gjøres skriftlig eller per e-post til klubben du er medlem av. Gjør du ikke dette, er du forpliktet til også for medlemskapet kommende år.

Betaling av medlemskap
Kristiansand Golfklubb flere alternativer for innbetaling av medlemskapet, se under. Ved brudd på reglementet rundt innbetaling av medlemskapet, kan klubben iverksette innkreving av det utestående beløp ved å oversende kravet til inkasso.

Betaling - Bankgiro
Om du ikke har gitt beskjed om at du ønsker å melde deg ut av Kristiansand Golfklubb innen 31. desember, vil du i begynnelsen av januar få tilsendt faktura for innbetaling av medlemskontingent. Om du ikke har gitt beskjed om at du ønsker å bytte medlemskategori, vil du bli fakturert for samme type medlemskap som du hadde foregående sesong. Er du junior, vil klubben automatisk endre kategori i forhold til alder. Tilsendt faktura skal betales innen forfall.

Betaling - AvtaleGiro
Kristiansand Golfklubb tilbyr sine medlemmer å betale medlemskapet via AvtaleGiro. Ved å benytte denne betalingsformen for ditt medlemskap, fordeler du kostnaden med månedlige betalinger over hele året. Dette går helt automatisk og det vil trekkes et beløp på kontoen din tilsvarende 1/12 av gjeldende medlemskontingent.

  1. Når du inngår en AvtaleGiro med klubben, binder du deg for 12 måneders medlemskap og 12 like innbetalinger ut fra type medlemskap du har valgt.
  2. Ved oppstart av AvtaleGiro faktureres oppsigelsestiden på forskudd.
  3. Etter bindingstiden er det 3 måneders oppsigelse på ditt medlemskap.
  4. Alle utmeldinger må gjøres skriftlig eller ved å sende e-post til klubben.
  5. AvtaleGiro er ikke å beregne som et «sesongmedlemskap» og det er ikke tilgang til å melde seg ut på høsten for så å melde seg inn på våren igjen. Ved misbruk av AvtaleGiro i et slik henseende, vil du kunne risikere å måtte betale et «innmeldingsgebyr» pålydende kr. 2.500,-. Det praktiseres 12 måneder karenstid for å unngå «innmeldingsgebyr».

Banestatus
Hovedbane - Åpen
Korthullsbane - Åpen
Range - Åpen
Simulator - Åpen (08:00 - 24:00)

Klubbhus / ProShop
Man. - fre. 10:00 - 17:00
Lør. - søn. 10:00 - 17:00

 din reisepartner 250
Rank
Sixt3
Mossvold logo
Neumann logo enkel
Marnar Bruk logo grønn Frigstad bygg
ege murogbetong egg
DNB NorEngrosGP OrangeSort
ELKEM Håndverkeren logo 050216
PiederRo logo2 copy Globetech CMYK
Wave KEAS 200
shoplink logo Metos
hc reklame logo 170 Murmester Kristian Sollie AS
Logo1 Retura
solbygg Pelican Rouge Coffee Solutions logo
Color Line  G Travel logo versjon1 rgb
Elektrotema  

 

 

 
green4
meny midt simulator
Avtaleg
meny-midt-kurs
meny-midt-blimedlem
meny midt barnogunge
meny-midt-kalender
meny-midt-facebook1
meny-midt-YR1
meny-midt-grasrot1
meny-midt-vtg1
meny-midt-ngf1-jpg
 meny midt NSG
 

© Kristiansand Golfklubb - Dvergsnesveien 125 - 4638 Kristiansand - Tlf. 488 96721
E-post - Postadresse: Postboks 7532 Dvergsnes - 4639 Kristiansand - Norway
Kontonr: 7325 05 12691 (DnB NOR) - Organisasjonsnr: 985 855 943

Responsivt design ©2013 Web Norge. Skjerm: