Lokale regler Hoved- og korthullsbane

HOVEDBANEN
Banens Grenser

Banens grenser, Out-of-Bounds, er merket med hvite staker og gjerde mellom 9. green og klubbhuset. Sukkevann er utenfor banens grenser, men er ikke merket.

Hvite staker mellom hull 1 og 7, gjelder for spill på hull 1. Hvite staker mellom hull 4 og 7, gjelder for spill på hull 7. Ved spill på andre hull er disse stakene uflyttbare hindringer.

Regel 24-1 Flyttbare hindringer
Steiner i bunker er flyttbare hindringer.

Regel 24-2 Uflyttbare hindringer
150 meters staker og alle benker er uflyttbare hindringer.

Regel 25-1b (i) Grunn under reparasjon
Det gis fri dropp fra jordfaste steiner, stokker og røtter, samt nysådde felter på områder som er klippet som fairway eller kortere, på spillefeltet.
Det gis fri dropp fra steinfylte dreneringsgrøfter, på spillefeltet.
Maurtuer defineres som grunn under reparasjon.
Nysådde felter og blomsterbed anses som grunn under reparasjon med spilleforbund. Fritak MÅ tas.

Regel 25-2 Plugget ball
Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2, utvides til å gjelde hele spillefeltet - unntatt bunkere og hindere.

Regel 26-1 Vannhindre – Sidevannshindre
Umerkede vannhindre, anses som sidevannshindre. Regel 26-1c.

Luftledning
Hvis en ball treffer luftledningen på hull 1, må slaget annulleres og spilleren må spille en ny ball, uten straff fra utslagsstedet. Ballen kan pegges opp. Se regel 20-5. 

Brudd på lokale regler:
   Matchspill: Tap av hull
   Slagspill: To straffeslag

Utstyr for avstandsmåling
For spill på Kristiansand Golfbane, kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare kan måle avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for måling av avstander, som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel hellinger, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

Straff for brudd på regel 14-3 – Diskvalifikasjon

Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Det er ikke tillatt å flytte steiner fra gjerdene

Lokal regel NÅR ballplassering
En ball som ligger på et kortklippet område på spillefeltet, kan løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et sted innenfor en køllelengde og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i et hinder og ikke på en puttinggreen.

En spiller kan bare flytte sin ball én gang og den er i spill når den er plassert (regel 20-4).

Hvis ballen ikke blir liggende på stedet den er plassert, gjelder regel 20-3d. Hvis ballen blir liggende på stedet den er plassert og senere flytter seg, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger, med mindre bestemmelsene i en annen regel gjelder.

Hvis spilleren unnlater å markere ballens posisjon før den løftes, eller flytter ballen på en annen måte, som for eksempel å rulle den med en kølle, pådrar han seg en straff på ett slag.

Anmerkning
”Kortklippet” område betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, klippet i fairwayhøyde eller kortere.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull
Slagspill – To slag.

*Hvis spilleren pådrar seg den generelle straffen for brudd på denne regelen, ilegges ingen tilleggsstraff etter denne lokale regelen.

KORTHULLSBANEN
Banens grenser - Out-of-Bounds er merket med hvite staker.

Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1

Fri dropp - Det gis fri dropp fra jordfaste steiner, stokker og røtter, samt nysådde felter på områder som er klippet som fairway eller lavere. Regel 25-1b(i)

Det gis fri dropp fra steinfylte dreneringsgrøfter på hele spillefeltet. Regel 25-1b(i)

Maurtuer defineres som grunn under reparasjon med spilleforbud. Fritak MÅ tas. Regel 25-1b(i)

Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Det er ikke anledning til å flytte noen steiner fra steingjerdene.

Alle umerkede vannhindre spilles som sidevannhinder. Regel 26-1

Ellers gjelder NGF`s anbefalte lokale regler.


Banestatus
Hovedbane - Stengt
Korthullsbane - Åpen
Range - Åpen
Simulator - Åpen (08:00 - 24:00)

Klubbhus / ProShop
Man. - fre. 10:00 - 17:00
Lør. - søn. - Stengt

 din reisepartner 250
Sixt3
Rank
Neumann logo enkel
Marnar Bruk logo grønn Frigstad bygg
ege murogbetong egg
DNB NorEngrosGP OrangeSort
ELKEM Håndverkeren logo 050216
PiederRo logo2 copy Globetech CMYK
Wave KEAS 200
shoplink logo Metos
hc reklame logo 170 Murmester Kristian Sollie AS
Logo1 Retura
solbygg Pelican Rouge Coffee Solutions logo
Color Line  G Travel logo versjon1 rgb
Elektrotema  

 

 

 
green4
meny midt simulator
Avtaleg
meny-midt-kurs
meny-midt-blimedlem
meny midt barnogunge
meny-midt-kalender
meny-midt-facebook1
meny-midt-YR1
meny-midt-grasrot1
meny-midt-vtg1
meny-midt-ngf1-jpg
 meny midt NSG
 

© Kristiansand Golfklubb - Dvergsnesveien 125 - 4638 Kristiansand - Tlf. 488 96721
E-post - Postadresse: Postboks 7532 Dvergsnes - 4639 Kristiansand - Norway
Kontonr: 7325 05 12691 (DnB NOR) - Organisasjonsnr: 985 855 943

Responsivt design ©2013 Web Norge. Skjerm: