Årsrevisjon av handicap 2016
Årsrevisjonen i Golfbox er nå godkjent av Hcp-utvalget og alle har fått beskjed om dette via Golfbox (email).

For dere som ikke har registrert noen email-adresse eller feil email-adresse i Golfbox er det bare å logge seg inn i Golfbox – gå inn på årsrevisjonsbeskjeden fra Golfbox midt på siden (under klubbeskjeder) – klikk siden på linken midt i beskjeden (ordet: her) for detaljert informasjon/visning av din årsrevisjon.

Årsrevisjonen er obligatorisk og beregnes automatisk i Golfbox. Noen grupper blir allikevel ikke tatt med i revisjonen, og de er:
- De som har fått etablert EGA Turneringshandicap i løpet av 2016.
- De som har 3 eller færre runder registrert i Golfbox i 2016 (ingen regulering og beholder EGA handicap).
- De som har 4 til 7 runder registrert i Golfbox i 2015-2016 (ingen regulering men beholder EGA turneringshandicap).

Alle andre har altså minst 8 registrerte runder i Golfbox i 2016 og er regulert på grunnlag av disse rundene.

Resultatene fra en spillers handicaptellende runder i 2016 omregnes til det handicapintervall spilleren med størst statistisk sannsynlighet skulle ligget innenfor, for å kunne oppnå disse resultatene. Hvis spillerens nåværende handicap ligger utenfor dette intervallet, justeres handicap slik at handicap kommer nær eller i dette intervallet.

Totalt har 589 KGK-medlemmer vært med i beregningen der 297 er unntatt revisjon grunnet de tre punktene nevnt over.
Av de medlemmene som har blitt revidert har 269 medlemmer ikke blitt regulert (handicap er korrekt), ingen medlemmer har blitt regulert ned 1-3 i hcp (handicap er for høyt) og 23 medlemmer har blitt regulert opp 1-3 i hcp (handicap er for lavt).

Du kan lese mer om EGA Handicap System her: http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/ega-handicap-system

Om dere har spørsmål/innsigelser om årsrevisjonen kontakter dere en av oss i Handicaputvalget (http://www.kristiansandgk.no/klubben/utvalg).

Klagefrist er satt til 15.februar (4 uker etter regulering) og skal være skriftlig.

Mvh,
Handicaputvalget

 


Banestatus
Hovedbane - Stengt
Korthullsbane - Stengt
Range - Selvplukk hvis mulig
Simulator - Åpen (08:00 - 24:00)

Klubbhus / ProShop
Man. - fre. 10:00 - 17:00
Lør. - søn. - Stengt

 din reisepartner 250
Sixt3
Rank
Neumann logo enkel
Marnar Bruk logo grønn Frigstad bygg
ege murogbetong egg
DNB NorEngrosGP OrangeSort
ELKEM Håndverkeren logo 050216
PiederRo logo2 copy Globetech CMYK
Wave KEAS 200
shoplink logo Metos
hc reklame logo 170 Murmester Kristian Sollie AS
Logo1 Retura
solbygg Pelican Rouge Coffee Solutions logo
Color Line  G Travel logo versjon1 rgb
Elektrotema  

 

 

 
green4
meny midt simulator
Avtaleg
meny-midt-kurs
meny-midt-blimedlem
meny midt barnogunge
meny-midt-kalender
meny-midt-facebook1
meny-midt-YR1
meny-midt-grasrot1
meny-midt-vtg1
meny-midt-ngf1-jpg
 meny midt NSG
 

© Kristiansand Golfklubb - Dvergsnesveien 125 - 4638 Kristiansand - Tlf. 488 96721
E-post - Postadresse: Postboks 7532 Dvergsnes - 4639 Kristiansand - Norway
Kontonr: 7325 05 12691 (DnB NOR) - Organisasjonsnr: 985 855 943

Responsivt design ©2013 Web Norge. Skjerm: